Tips og råd

SYMBOLER

bilde av elektriske symboler

 

Elektriske symboler

Sjekk ved kjøp av bolig

Les mer

ORD OG UTTRYKK

Ampere

Enhet for elektrisk strøm (A). Kursenes styrke er oppgitt i ampere. I sikringsskapet ser en at kursene er på 10 A (normalt for belysning/oppvarming), 16 A (tekniske kurser for kjøkken og våtrom) 20 A (komfyrkurser) og 25–63 A (hovedsikringen som tar imot all strøm som går inn i huset fra nettet).

AMS

Avanserte måle – og styringssystemer.

Automatsikring

Relé som bryter strømmen om den overskrider en forhåndsinnstilt verdi. Se sikring.

BIM

BygningsInformasjonsModellering (Building Information Modeling). Består av tredimensjonal prosjektering. Hjelper til med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle arbeidsprosessene mellom aktørene.

CE

Godkjenningsmerke innenfor EØS (står for «Communauté Européenne»). Betyr at dette utstyret er produsert i henhold til EUs krav.

DLE

Det lokale elektrisitetstilsyn.

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold.

FEBDOK

Er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner iht. FEL og NEK 400.

FG

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.

Installasjon

Det faste nettet og utstyret i en bygning for forsyning av elektrisk energi – kabler, ledninger, stikkontakter, armatur, elektriske apparater.

Jordfeilbryter

Jordfeilbryter fanger opp feil på elanlegget og kutter strømmen. Jordfeilbryter er en enhet som installeres på en elektrisk installasjon for å overvåke lekkasjestrømmer mot jord.

KIA

Kabel-TV installatør

KNX

KNX er en åpen trådbasert europeisk standard som benyttes av over 100 produsenter av styressystemer. Du kan dermed velge fritt blant leverandørene av KNX produkter og blande produkter fra ulike leverandører i samme installasjon. KNX er en europeisk standard og at det er en åpen protokoll. KNX kan brukes til å regulere lys, varme, kjøling og ventilasjon i hvert enkelt rom.

Kontakt

Hunnkontakt (stikkontakt) tilpasset en hannkontakt (støpsel eller plugg).

Kurs

Strømsløyfe fra sikringsskapet til deler av boligen – av forskjellig styrke (se ampere).

Lumen

Lumen eller Lm er den måleenheten man bruker om all strøm som kommer ut av en lyskilde som øyet kan se. Lumen må ikke blandes med watt, siden øyets oppfattelsesevne skiller seg fra de ulike bølgelengdene på strømmen som sendes ut.

Lux

Belysningsstyrke oppgis i lux. Belysningsstyrken forteller hvor mye lys som treffer en flate.

NEK

Norsk Elektroteknisk komité. NEK 400:2010 er en normsamling som gir minimums sikkerhetskrav til elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Nett

Anlegg for transport av elektrisk energi.

 

NS

Norsk Standard.

Ohm

Måleenhet for elektrisk motstand eller elektrisk resistans. I fysikken er Ohm forholdet mellom elektrisk spenning over komponenten og elektrisk strøm gjennom den.

Ohms lov

Ohms lov omhandler forholdet mellom Volt, Ampere og Ohm.

Overspenningsvern

Overspenningsvern skal hindre at elektriske anlegg og apparater skal slås ut i tordenvær. I en bolig bør du ha et såkalt «mellomvern» montert på strøminntaket, og «finvern» på elektronisk utstyr.

PBL

Plan- og byggningsloven.

Registrert installatør

Firma med offisiell tillatelse til å utføre forskriftsregulert arbeid. Bruk alltid registrert installatør til elarbeid!

RTB

Rent, tørt, bygg.

Samsvarserklæring

Dokument som skal signeres hver gang en elektriker er inne i et hus og gjør utbedringer. Samsvarserklæringen skal si noe om hvilke tekniske forskrifter som er brukt og hvilket regelverk som ligger til grunn. Tilsvarende servicebok i bil.

SD-anlegg

Sentral Driftskontrollanlegg.

Sikring

En sikring er et element som bryter strømmen når den overstiger angitt verdi.

Spenning

Energinivået i en ledning eller kabel. En høyspentkabel på 300 kilovolt er det livsfarlig å berøre. Får du støt når du skifter en lampett hjemme, er det ubehagelig i et tørt rom. Men det kan være livsfarlig i et våtrom, selv med «bare» 230 volt!

Sterkstrøm

Enkelt sagt er sterkstrøm anlegg knyttet til lys og varme. Per definisjon anlegg over 48 volt.

Strøm

Strømforbruk måles i kilowattimer. En kilowattime (kWh) er 1000 watt brukt i en time. For eksempel når en panelovn står på 1000 watt i en time. Strømkursene i en bolig er på 10 eller 16 ampere (A), styrken er angitt for hver sikring i sikringsskapet ditt. Belastningen den enkelte kurs tåler, er ampere ganger volt. Med en spenning på 230 volt, tåler en 10 A kurs en samlet belastning på 10×230 = 2300 watt. 1000 kWh=1 megawattime (1 MWh). 1000 000 kWh=1 gigawattime (1 GWh). 1000 000 000 kWh=1 terrawattime (1 TWh).

Svakstrøm

Enkelt sagt er svakstrøm anlegg knyttet til sikkerhetsinstallasjoner som alarm, nødlys og adgangskontroll. Per definisjon anlegg under 48 volt.

TEK

Teknisk forskrift. TEK 2010 er en forskrift til den norske plan- og bygningsloven av 2008.

TIA

Teleinstallatør.

Trimmet bygging

Strømlinjeformet jobbing for å effektivisere produksjonen.

U-verdi

Varmegjennomgangskoeffisienten er en verdi en bruker til å anslå materialers varmeisolerende evner og er nødvendig for beregning av effektbehov. Måles i W/m².

xComfort

xComfort er en trådløs installasjonsmetode med tilhørende styringssystem for det elektriske anlegget i huset.

 

 

 

DETTE KAN DU GJØRE SELV

Dette kan du gjøre selv, uten elektriker

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere