Sjekk ved kjøp av bolig

Ikke kjøp brannfeller:

Sjekk det elektriske anlegget ved boligkjøp. Det sies at beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet er de tre viktigste  faktorene når potensielle huskjøpere skal realisere husdrømmen. Men om huskjøperne blir blendet av fin utsikt og riktig gateadresse, kan åpenbare feil  og mangler ved huset lett bli oversett. Råte, fuktighet og trekkfulle vinduer er forhold som er relativt enkle å oppdage. Å  sjekke det elektriske anlegget, for eventuelle feil og mangler, er for mange mye  vanskeligere. Du behøver ikke være elektriker for å få en relativ god oversikt over drømmehusets elektriske tilstand, men er du usikker kan det være smart å ta med en  elektriker på befaring før du bestemmer deg. Husk at gamle elektriske anlegg trolig ikke er dimensjonert for moderne bruk og at overforbruk kan resultere i brann.

Begynn med sikringsskapet

Det første du bør gjøre på visning er å åpne sikringsskapet.

Sikringsskapet er:
 – ”hjerte” i det elektriske anlegget og bare ved å se om det er en ryddig kursoversikt, at skapet er rent og at sikringene ikke er misfargede gir en god indikasjon på om anlegget er ok. Det er heller ingen ulempe at det er installert jordfeilbrytere som kutter strømmen om det er en feil på en kurs.

– Er det unormalt varmt i sikringsskapet, og om det ikke er tett rundt kabelføringene inn i skapet, skal det ringe en bjelle. Et tett sikringsskap er en forutsetning for å hindre oksygentilførsel ved en eventuell brann i skapet. Vi advarer imidlertid av sikkerhetsmessige årsaker mot å rote inne i sikringsskapet med hånda. Det kan være livsfarlig!

Automatsikringer er tryggere

Eldre hus som er bygd før 1998, har ofte skrusikringer. – Skrusikringer trenger ikke å være en dårlig løsning, men vi anbefaler å skifte til allpolige automatsikringer. At automaten er allpolig vil si at den løser ut alle strømførende ledninger dersom automaten løser ut.. Dette har en sammenheng med at automatsikringer gir mindre sjanse for støt og er sikrere på alle områder.

Kjøkken og bad

Kjøkken og bad er de neste stedene man bør gjøre en sjekk i følge. – Det elektriske anlegget i disse rommene skal være jordet. Det farligste er om det er en blanding av jordet og ikke-jordet stikkontakter. I nyere hus som er byd etter 1998, skal det være jordet strømnett over hele huset, men selv i gamle hus skal det være jord i kjøkken og bad, forteller han. Vær nysgjerrig.

– Mye er gjort om man er observant og legger merke til om det elektriske anlegget ser ”hjemmesnekret” ut ved at for eksempel lysbrytere står i ulike høyder, at åpne ledninger ikke er ”buklete” montert og selvfølgelig at det ikke finnes åpne koblingsbokser og mystiske ledninger som stikker ut av veggen.

– Finner du en stikkontakt i eller farlig nær dusjen bør alarmen gå. Kjøper bør også gjøre seg opp en mening om det er tilstrekkelig antall kurser og uttak. Om det er få stikkontakter, vil dette til syvende og sist kunne være en sikkerhetsrisiko i og med at det da trolig vil bli benyttet unødvendige mange skjøteledninger.

– Det kan også være lurt og spørre tidligere huseiere hva som er normalt strømforbruk og sammenligne det hva som vanlig for tilsvarende hus.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere