Medlem av Norgeseliten logo

I Norgeseliten har vi ca. 2 200 elektrikere som hver dag er ute på jobb hos våre kunder, enten i hjemmene, i næringslivet eller i landbruket.

Alle våre elektrikere er faglærte. De har formell fagutdanning i henhold til lov om fagopplæring i arbeidslivet, og er kvalifiserte til å installere og reparere elektriske anlegg og elektrisk utstyr. På denne måten kan du føle deg trygg når du benytter elektriker fra Norgeseliten. Å benytte seg av ufaglært elektriker øker faren for brann eller annen skade, i tillegg til at forsikringer i de fleste tilfeller blir gjort ugyldige. 

En elektriker fra Norgeseliten kommer i tillegg med trygghetsgaranti. Trygghetsgarantien vår er basert på de tekniske kravene i NEK 400, en internasjonalt anerkjent normsamling utarbeidet av Norsk Elektronisk Komite. Trygghetsgarantien gjør at et samarbeid mellom deg som kunde og oss som elektrikere vil være både trygt og ryddig, samt at arbeidet som utføres i ditt hjem vil være i henhold til internasjonale standarder.

Når du får utført elektrisk arbeid av en elektriker fra Norgeseliten, vil vi alltid dokumentere jobben. Du får en kopi av utfylt forskriftsmessig dokumentasjon, og elektrikeren beholder en kopi som oppbevares for deg. Du kan føle deg trygg på at en elektriker fra Norgeseliten kommer til avtalt tid. Ønsker du i tillegg en fast pris før vi starter med å utføre arbeidet, får du naturligvis det.

Med elektriker fra Norgeseliten får du et sikkert el-anlegg som er trygt for deg og dine. Din trygghet – vårt ansvar.

 

This site uses cookies. For more information click here.