Medlem av Norgeseliten logo

Belysning

Vi tilbyr et utvalg av belysningsmerkevarer, og gir våre kunder råd og gode løsninger. Våre produkter er designet for enkel montering, med moderne elektroniske komponenter og lyskilder for optimal effektivitet og god økonomi.

Hovedkontoret:
Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting 
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Postboks 163 Skøyen, 0212 Oslo
Tel: 22 02 11 00
Fax: 22 02 11 02

E-mail: post@glamoxluxo.com 
www.glamox.com 

Glamox Luxo Lighting

Glamox Luxo Lighting er en ledende leverandør av belysning som tilbyrkomplettløsninger for skoler, helseinstitusjoner, kommersielle og industrielle bygninger, detaljhandel, hotell- og restaurantvirksomhet.
Moderne produkter og løsninger
Vi tilbyr et utvalg av belysningsmerkevarer, og gir våre kunder råd og gode løsninger. Våre produkter er designet for enkel montering, med moderne elektroniske komponenter og lyskilder for optimal effektivitet og god økonomi. Våre belysningsløsninger bidrar til å skape komfortable, fleksible og stimulerende arbeidsmiljøer, som øker effektiviteten og arbeidsinnsatsen, samtidig som individuelle behov blir ivaretatt.

Teknologi og ekspertise
Våre produkter og løsninger er utviklet og testet av våre ingeniører ved våre egne laboratorier og produktutviklingsavdelinger, og er produsert og sertifisert i henhold til alle relevante kvalitets- og miljøstandarder. De er basert på det nyeste innen teknologi og kompetanse – og erfaringer samlet gjennom generasjoner.

This site uses cookies. For more information click here.